Investeer in de fiets - oproep aan de nieuwe regering

Tour de Force roept de nieuwe regering in Nederland op om te investeren in fietsveiligheid en doorfietsroutes....
Lees meer

Fietsmanagers voor Brussel

TRIDÉE leidt opnieuw ambtenaren op in fietsbeleid, in opdracht van Brussel Mobiliteit.
Lees meer

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Fietsplan Charleroi

Charleroi deed een BYPAD Audit en maakte een fietsplan om het fietsbeleid de komende jaren richting...
Lees meer

Fix the Mix!

Fietsen in gemengd verkeer: een kader voor fietsvriendelijke wijken.
Lees meer

Beleidsonderzoek rond speed-pedelecs

Onderzoek als basis voor het toekomstig Brussels beleid rond speed-pedelecs
Lees meer

Inventarisatie fietsmaatregelen F10-steden

Hoe maken tien Nederlandse steden een echte sprong voorwaarts voor de fiets?
Lees meer

F10 Wethouders delen hun fietsambitie

De F10 is een netwerk van 18 ambitieuze fietssteden die gaan voor een 10 in fietsbeleid. TRIDÉE fungeert...
Lees meer

Brussels BYPAD Forum

Begeleiding Gewest en Gemeenten om fietsen hoog op de agenda te zetten in Brussel.
Lees meer

Fiets in nieuwe coalitieakkoorden provincies

Na de verkiezingen van 15 maart worden nieuwe coalitieakkoorden gevormd in alle provincies in Nederland....
Lees meer

Welke plaats voor de elektrische bakfiets?

Wanneer kunnen e-bakfietsen mengen met fietsers en wanneer rijden ze liever op de rijbaan? Welke opties...
Lees meer

Agendasetting Tour de Force

Tour de Force wil de waarde van fietsgebruik onder de aandacht brengen van politici en bestuurders van...
Lees meer

Campagne ‘Zet de fiets op 1’

‘Zet de fiets op 1’ in de nieuwe bestuursakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart...
Lees meer

Audits fietsbeleid in Waalse steden en gemeenten

TRIDÉE voerde audits uit van het gemeentelijk fietsbeleid in Wallonië.
Lees meer

Strategie fietsstimulering in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil weten hoe het fietsgebruik doelgerichter kan stimuleren, op welke...
Lees meer

Fietslogistiek lokaal stimuleren

Wat kunnen (lokale) overheden doen?
Lees meer

Nieuw Waals fietsactieplan

Het Waals Gewest heeft een nieuw fietsactieplan, onder de noemer Wallonie Cyclable 2030.
Lees meer

Advisering Fiets en Verkeersveiligheid Amsterdam

We zijn trots om fietshoofdstad Amsterdam te kunnen adviseren over het realiseren van hun beleidsplannen!
Lees meer

BYPAD audits in Wallonië

TRIDÉE begeleidt gemeenten bij het evalueren van hun fietsbeleid
Lees meer

Fietsveiligheid Eindhoven

Hoe doet Eindhoven het op vlak van fietsveiligheid?
Lees meer

Fietsbeleidsplan Aarschot

Politiek, ambtenaren, Fietserbond, Fietsparlement en politie rond de tafel voor een nieuw fietsbeleidsplan.
Lees meer

Provinciale fietsbeleidsplannen

Beleidsimpuls Overijssel, fietsnetwerk Zeeland, fietsbeleidsplan Zuid-Holland
Lees meer

Fietscongres: TRIDÉE is present!

De presentatie van Marjolein en Benedicte werd gefilmd op het Fietscongres Vlaanderen
Lees meer

Subsidies voor fietsbeleid – een nieuwe visie

TRIDÉE begeleidt Fietsberaad Vlaanderen in het uitwerken van een nieuwe visie rond fietssubsidies.
Lees meer

Richtlijnen voor fietsstraten en fietszones

Voor Fietsberaad Vlaanderen werkte TRIDÉE een advies uit voor fietsstraten en fietszones, met successfactoren...
Lees meer

F10-netwerk van Nederlandse fietssteden

Ambitieuze Nederlandse fietssteden onder begeleiding van TRIDÉE
Lees meer

BYPAD Audit 's Gravenbrakel

We keken samen met de lokale actoren naar de huidige en toekomstige stand van zaken van het fietsbeleid
Lees meer

Evaluatie fietsplan Provincie Zuid-Holland

TRIDÉE zorgt voor de tweejaarlijkse evaluatie van het fietsbeleid
Lees meer

Fietsers en voetgangers mengen

Wanneer en hoe kunnen fietsers en voetgangers samen gaan? En hoe kunnen steden en gemeenten hierover...
Lees meer

Welke plek voor de speed pedelec?

Kort onderzoekstraject in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen
Lees meer

Workshop Micromobiliteit

Marjolein de Jong van TRIDÉE, Sonia Lavadinho en Mario Alves organiseerden een drukbezochte workshop...
Lees meer

Evaluatie fietsbeleid Haarlem

Wat is er de afgelopen jaren bereikt voor de fiets en is dat voldoende voor de toekomst? TRIDÉE onderzocht...
Lees meer

Advies snelfietsroutes Winterthur

Voor het Zwitserse Winterthur hebben we advies en ontwerp opgesteld voor snelfietsroutes
Lees meer

Een Tour de Force voor Vlaanderen?

Vlaanderen wil een schaalsprong in fietsbeleid
Lees meer

Actieplan Fiets gemeente Teylingen

TRIDÉE begeleidt Teylingen in een participatief proces om een nieuw actieplan op te stellen.
Lees meer

Welke beleidskeuzes voor meer fietsveiligheid?

TRIDÉE onderzocht de aanpak van fietsveiligheid door gemeenten.
Lees meer

Amsterdam autoluw

TRIDÉE adviseert op het snijvlak van de verschillende duurzame modi en voor de Agenda Autoluw.
Lees meer

De toekomst van het fietspad

Expert meeting van gemeenten, provincies, kennis- en belangenorganisaties.
Lees meer

Fietsbeleidsplan Den Helder

Den Helder wil de meest fietsvriendelijke stad van Nederland worden. TRIDÉE geeft deze ambitie mee vorm!
Lees meer

Minder snel autoverkeer, meer fietscomfort en veiligheid

TRIDÉE assisteert Dronten bij de uitvoering van hun gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, met focus...
Lees meer

Evaluatie en vooruitblik fietsbeleid Brussels Gewest

Nieuwe hefboomacties door 100 stakeholders onderschreven
Lees meer

Fietsroutekaart Aarschot

Stad Aarschot krijgt een fietsroutekaart om de veiligste fietsroutes aan haar scholieren aan te bevelen
Lees meer

Fietsrouteprogramma Rotterdam

Welke fietsrouteprojecten worden het eerst uitgevoerd?
Lees meer

Fietspotentieel N201 Provincie Utrecht

Provincie Utrecht bekijkt het fietspotentieel op de belangrijke verbindingsweg N201 in het kader van...
Lees meer

Brussels BYPAD Forum

Begeleiding van het overlegplatform rond het thema Fiets voor het Brussels Gewest, de gemeenten en de...
Lees meer

Fietsvriendelijk gemengd verkeer: een verkenning

Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? TRIDÉE voerde een verkennende studie uit.
Lees meer

Vervolgadviezen fietsbeleid Eindhoven

Als een beleidsplan eenmaal op tafel ligt, kunnen wij er ook voor helpen zorgen dat dit goed opgevolgd...
Lees meer

Speed pedelecs, ervaringen in het buitenland

Kennis verzamelen als input voor de beleidsbeslissing in Nederland
Lees meer

Veiligheid RijnGouweLijn door Leiden

Fietsroutes en fietsveiligheid versus een tramlijn door het centrum
Lees meer

Gemeentelijke fietsplannen

Een voorliefde voor de fiets binnen het totale verkeersbeleid
Lees meer

Vergelijking van fietssteden: langdurig en integraal

Gebundelde artikelen over de ontwikkeling van fietsgebruik en fietsbeleid in Europese steden
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

PRESTO

Europa-breed overzicht van ervaringen en richtlijnen in fietsstimulering
Lees meer

Luxemburg: Studie deelfiets-/verhuursystemen

Welke systemen kunnen in Luxemburg van waarde zijn?
Lees meer

Groene Fietsroutes in de Noorderkempen

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder...
Lees meer

Maatschappelijke baten van deelfietsen

Een case om de maatschappelijke baten van deelfietsen te bepalen aan de hand van een concreet plan
Lees meer

Gemeentelijk fietsbeleid in Noord-Brabant

Onderzoek naar kwaliteit in lokaal fietsbeleid en ondersteuningsbehoeften bij ambtenaren
Lees meer

Fietspromotie Rotterdam

Doelgroepen centraal in stimulering van fietsgebruik
Lees meer

Fietsen, lopen en verblijven in Haags Transvaal

Uitwerking van een stedebouwkundig wijkplan naar een groene mobiliteitsvisie
Lees meer

Conferenties fietsbeleid Noord-Brabant

Inhoudelijke verzorging van het conferentieprogramma
Lees meer

Themabijeenkomsten fietsbeleid

Voor het Fietsberaad 50 keer bijeenkomsten over concrete fietskennis
Lees meer

Kennisbank Fietsberaad

Digitale overzichten van fietskennis in Nederland en inmiddels ook Vlaanderen
Lees meer

Fiets voor nummerplaat

Auto inleveren en groene vervoerwijzen in ruil krijgen: een zinvolle maatregel?
Lees meer

Fietsbudgetten van decentrale overheden

Orde van grootte helderheid over bestedingen aan fietsverkeer
Lees meer

Fietsbeleid in Tsjechië

Langere tijd meehelpen in de eerste stapjes van een landelijk fietsbeleid
Lees meer

Evaluatie van deelfietsensysteem Villo!

Herhaalde tevredenheidsenquête over het fietsdeelsysteem van Brussel
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Voorbeelden en richtlijnen voor het ontwerp van gebouwen in Luxemburg
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.