Fietspotentieel N201 Provincie Utrecht

Provincie Utrecht bekijkt het fietspotentieel op de belangrijke verbindingsweg N201 in het kader van een integraal 10-jarenplan.

De Provincie Utrecht werkt aan het programma ‘toekomst N201’. Dit programma heeft tot doel om de doorstromingsproblemen op de N201 in samenhang te bekijken en te komen tot integrale oplossingen die de komende 10 jaar gerealiseerd worden. Het gaat daarbij niet alleen om de weg zelf en om het verkeer daarop, maar ook om inpassing van de infrastructuur in de landschappelijke (ruime) omgeving met grote natuurwaarde.


Potentie voor fietsen rond N201
TRIDÉE heeft binnen dit programma de potentie voor fietsen in relatie tot de N201 onderzocht. Het ging hierbij om het gebied van de N201 tussen Amstel en Vecht, maar we keken ook naar herkomsten en bestemmingen in Noord-Holland of verder. Samen met de provincie, gemeentes De Ronde Venen en Stichtse Vecht en andere betrokken partijen hebben we verplaatsingen, beleid, en knelpunten voor fietsverkeer geïnventariseerd. Verkeersveiligheid, maar ook fietscomfort en beleving wogen daarbij zwaar. We keken zowel naar utilitair als recreatief fietsen.


Toekomstschets in vijf ‘fiets’-thema’s
We zijn gekomen tot een toekomstschets in twee scenario’s voor de N201 (lage GOW en hoge GOW) en we hebben daarin vijf thema’s voor de fiets uitgewerkt: prettig fietsen binnen/tussen kernen, N201 geen barrière in kruisende fietsroutes, veilig fietsen langs de N201, goede routes naar regionale centra, en perfect fiets+OV systeem. Binnen deze thema’s hebben we concrete oplossingen en aanbevelingen gedaan die de Provincie kan uitvoeren om de fietsbaarheid in het gebied te vergroten.

Meer informatie over het gehele onderzoek N201 (fiets, OV, smart mobility) op de website van de Provincie Utrecht.
N201 bij Vinkeveen

Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.