BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek

Op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben alle Brusselse gemeenten sinds 2014 een “BicYcle Policy AuDit” (BYPAD) op hun grondgebied uitgevoerd. Zoals voorzien in de methodiek hebben we, samen met ProVelo, de BYPAD groep (bestuurders, ambtenaren en fietsers) als moderator en expert begeleidt in het proces van dit audit. Naast overlegmomenten is ook een terreinbezoek georganiseerd, niet alleen nuttig om de fietsbaarheid in te schatten, maar ook om de dialoog tussen de partijen te bevorderen. De kwaliteit van het fietsbeleid van de gemeente werd eerst geëvalueerd op basis van de gestandaardiseerde en internationaal erkende BYPAD vragenlijst. Op basis van deze diagnose deden wij actievoorstellen, en daarna beslisten de leden van de BYPAD groep  samen welke maatregelen in het definitieve fietsplan komen. Dit fietsbeleid bevat een pakket maatregelen voor rijden, parkeren, aanmoedigen en bestuurlijk verankeren.Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Brussel

DSCF9027

Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Evaluatie van deelfietsensysteem Villo!

Herhaalde tevredenheidsenquête over het fietsdeelsysteem van Brussel
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.