Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding

Elk jaar worden Vlaamse gemeenten gecoacht op fietsgebied. In 2016 voerde TRIDEE dit traject uit en twintig lokale besturen namen deel: We kozen voor elk van hen een ‘peer’ gemeente waarmee we samen een plaatsbezoek organiseerden. Op basis van een zelf-evaluatie en dit bezoek konden we samen de sterktes en zwaktes van hun fietsbeleid detecteren. We gaven hen adviezen en tips bij thema’s waar ze nood hadden aan begeleiding.

Dit traject werd bekroond met een geslaagd slotevenement voor alle lokale besturen. Er vond die dag een uitwisseling plaats rond drie gemeenschappelijke thema’s ‘fietsparkeren’, ‘denken in routes in plaats van in fietspaden’ en ‘integrale benadering’ van fietsbeleid in het totale verkeersbeleid. De wethouder (schepen) van de Nederlandse fietsgemeente Goes kwam toelichting geven bij hun beleid en reikte tips aan. De provincie gaf een woordje uitleg over de rol die zij kan vervullen bij het (lokaal fietsbeleid) en het Fietsberaad brak een lans voor het belang van een aangepast snelheidsbeleid. Het coachingstraject is erg waardevol geweest en we kijken uit naar de concrete stappen die de verschillende lokale besturen nu zetten.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 IMGP4426

WP 20160510 11 46 15 Pro

Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Evaluatie van deelfietsensysteem Villo!

Herhaalde tevredenheidsenquête over het fietsdeelsysteem van Brussel
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.