Welke beleidskeuzes voor meer fietsveiligheid?

TRIDÉE onderzoekt de aanpak van fietsveiligheid door gemeenten.

In opdracht van CROW-Fietsberaad en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondervroegen we 40 Nederlandse gemeenten van verschillende omvang . In het onderzoek ligt de focus niet op welke maatregelen gemeenten wel en niet nemen, maar op hoe de gemeenten keuzes maken in hun beleid en in de maatregelen die fietsveiligheid bevorderen. Welke informatiebronnen gebruiken ze om hun keuzes te maken? Waarop baseren ze zich vooral? Ook vragen we de gemeenten in hoeverre zij bekend zijn met een risico-gestuurde aanpak van verkeersveiligheid en of zij het zinvol zouden vinden om deze aanpak ook toe te passen in hun eigen gemeente en waar ze dan behoefte aan hebben. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen CROW-Fietsberaad en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepalen op welke manier zij gemeenten dan zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn in de aanpak van fietsveiligheid.


Thema's:

veiligheid, economie, gezondheid fietsbeleid


Contactpersonen:

Karen Oud
M: karen@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.