Inventarisatie fietsmaatregelen F10-steden

Hoe maken tien Nederlandse steden een echte sprong voorwaarts voor de fiets?

In de Agenda Fiets van de Tour de Force hebben alle overheden zich verbonden aan de doelstelling om samen een schaalsprong van 20% meer fietsgebruik te realiseren in de periode 2017-2027. Inmiddels wordt er werk gemaakt van deze afspraak: alle overheden zetten op een rij wat er nodig is om de schaalsprong mogelijk te maken. We vragen aan de F10-steden (ambitieuze fietssteden die gaan voor een rapportcijfer 10) wat hun ambitie is en hoe ze die concreet gaan maken.

TRIDÉE inventariseert voor tien F10-steden:
- de maatregelen op het gebied van fiets die de komende jaren gepland zijn,
- de maatregelen die de komende jaren ‘gewenst’ zijn, maar waar nog geen budget of capaciteit (of een andere reden) is om uit te kunnen voeren,
- potentiële maatregelen die grote knelpunten in het netwerk oplossen en zodoende voor een schaalsprong kunnen zorgen.

Op deze manier komen we samen met de steden tot een overzicht van wat een schaalsprong in fietsgebruik in steden voor de komende jaren aan (politieke) keuzes en investeringen zou vergen.


Fietsbeleid Nederland

groningen0069

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.