Toekomstbestendige ontsluiting Veerse Meer Zuid

TRIDÉE gaat helpen bij het opstellen van een gezamenlijke visie en een uitwerkingsplan voor een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied ‘Veerse Meer Zuid’: het gebied ten zuiden van het Veerse Meer tussen het Kanaal door Walcheren, de A58 en de Deltaweg bij Goes.

De visie moet een oplossing bieden voor de huidige verkeersproblemen in de dorpen Arnemuiden en Wolphaartsdijk en moet reeds geplande en verwachte ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied mogelijk maken. De opdracht wordt uitgevoerd voor de gezamenlijke wegbeheerders in het gebied: de provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en de gemeenten Middelburg, Goes, Borsele; ook Rijkswaterstaat en ProRail nemen zitting in de begeleidingsgroep. Het is de bedoeling dat er nog voor de zomer van 2020 een gezamenlijke gebiedsontsluitingsvisie wordt vastgesteld. Deze visie moet eind 2020 zijn uitgewerkt in een uitwerkingsplan met realiseerbare oplossingen en een logische fasering.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen verkeer & ruimte samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.