Kwaliteitstoets Zeeuwse wegencategorisering

Categorisering van alle wegen vanuit gewenste verkeersfuncties

In opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland hebben we een kwaliteitstoets uitgevoerd van het wegennet van Zeeland. Eerst voor het wegennet buiten de bebouwde kommen, met als betrokken wegbeheerders Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap en Zeeland Seaports (2012). Daarna ook voor de wegennetten binnen de bebouwde kommen van de 13 Zeeuwse gemeenten (2013). Onze insteek was om met de meest relevante feiten op tafel over de huidige functie, de huidige vorm en het huidige gebruik van wegen, heen-en-weer na te denken (eerst zelf; daarna per gebied met de betrokken wegbeheerders):

• wat is de beoogde functie van wegen?
• past de huidige vorm en het huidige gebruik bij de beoogde functie?
• zo niet, kan de huidige vorm worden aangepast om het gebruik te laten passen bij de beoogde functie?
En dit dan niet op een utopische, maar op een realistische manier, met oog voor kosten en maatschappelijke weerstanden. Het doel: een breed gedragen, haalbaar en effectief wegencategoriseringsplan voor heel Zeeland - buiten en binnen de kom.

In de praktijk ging het vooral om de vraag welke wegen als GOW's (gebiedsontsluitingswegen) met een functionele logica resteren binnen het totaal aan wegen waar op dit moment een snelheidslimiet van 80 km/h (buiten de kom) of 50 km/h (binnenkoms) geldt. Dat zijn bij elke weg steeds weer lastige, gevoelige, vaak deels politieke discussies. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Beleidsplannen Nederland

wegencategZeeland

Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu


Koos Louwerse
M: koos@tridee.euGerelateerde Projecten

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.