Kwaliteitstoets Zeeuwse wegencategorisering

Categorisering van alle wegen vanuit gewenste verkeersfuncties

In opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland hebben we een kwaliteitstoets uitgevoerd van het wegennet van Zeeland. Eerst voor het wegennet buiten de bebouwde kommen, met als betrokken wegbeheerders Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap en Zeeland Seaports (2012). Daarna ook voor de wegennetten binnen de bebouwde kommen van de 13 Zeeuwse gemeenten (2013). Onze insteek was om met de meest relevante feiten op tafel over de huidige functie, de huidige vorm en het huidige gebruik van wegen, heen-en-weer na te denken (eerst zelf; daarna per gebied met de betrokken wegbeheerders):

• wat is de beoogde functie van wegen?
• past de huidige vorm en het huidige gebruik bij de beoogde functie?
• zo niet, kan de huidige vorm worden aangepast om het gebruik te laten passen bij de beoogde functie?
En dit dan niet op een utopische, maar op een realistische manier, met oog voor kosten en maatschappelijke weerstanden. Het doel: een breed gedragen, haalbaar en effectief wegencategoriseringsplan voor heel Zeeland - buiten en binnen de kom.

In de praktijk ging het vooral om de vraag welke wegen als GOW's (gebiedsontsluitingswegen) met een functionele logica resteren binnen het totaal aan wegen waar op dit moment een snelheidslimiet van 80 km/h (buiten de kom) of 50 km/h (binnenkoms) geldt. Dat zijn bij elke weg steeds weer lastige, gevoelige, vaak deels politieke discussies. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.