GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders

We maakten in 2017 het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) van Dronten. Een voorbeeld van nadrukkelijke combinatie van duurzame vervoerwijzen, duurzame verankering en duurzame beleidsvorming.

Het GVVP besteedt veel aandacht voor fiets en elektrisch vervoer. Niet omdat onze hobby’s zijn, maar omdat Dronten zelf daar nadrukkelijk mee aan de slag wilde. Dronten ís al zeer fietsvriendelijk, maar dat kan altijd beter. Daarbij wilde men graag de Drontense fietsverbindingen beter in kaart brengen. 

Het bredere beleid van Dronten, vanuit andere sectoren dan mobiliteit, is verwerkt in het GVVP. Dronten streeft naar (economische) groei door gebruik te maken van de centrale ligging in Nederland. We hebben het maximaal meegenomen in het verkeersbeleid, door al vroeg in het proces gesprekken te voeren met politieke partijen, wethouder(s) en ambtenaren en door als eerste tussenproduct een visiedocument op te leveren dat ook door de gemeenteraad wordt bezien.

We zorgden ook voor beleidskeuzes die ‘duurzaam’ de tand des tijds kunnen doorstaan doordat ze gedragen worden door alle stakeholders. Politieke partijen, maar ook belangengroepen, politie, omliggende gemeenten, etc. In Dronten zijn drie kernen (Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten) met elk hun eigen ondernemersvereniging en hun eigen karakteristieken. We namen voor iedereen apart de tijd, maakten deelverslagen van elk gesprek en verwerkten de uitkomsten zorgvuldig in het uiteindelijke plan. Ook ‘gewone’ burgers kwamen aan bod: via de lokale media vroegen en kregen we input op ons speciaal opengestelde mailadres.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Beleidsplannen Nederland

Dronten

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Evaluatie ReisWijzer

Effecten van reisinformatie op voertuigverliesuren
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.