Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting

Het Waals Gewest ondersteunt als sedert 1995 steden en gemeenten bij de opmaak van hun gemeentelijke mobiliteitsplannen (PCM). Nu zowat één op drie gemeenten een plan van de eerste generatie heeft, wilde het Gewest in 2011 de methodiek tegen het licht houden en leren van de ervaring. Samen met ICEDD werd dit in drie stappen aangepakt:

1) gespreksronde met de begeleidingscommissie van 7 diverse gemeenten, om de sterkten en zwakten scherp te stellen

2) thematische gespreksgroepen om de noden en de rol van alle actoren duidelijk te stellen en verbeterrichtingen uit te werken

3) aanpassing van de methodiek en het bestek, en uitwerking van een handleiding


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.