Spoorlijn A27

De mogelijkheid van een spoorlijn Breda-Utrecht open houden

De plannen voor de verbreding van de snelweg A27 hebben de discussie over de haalbaarheid van een spoorverbinding Breda-Utrecht weer nieuw leven ingeblazen. Betrokken gemeenten en provincies willen waarborgen dat er in de toekomst langs de A27 nog redelijk gemakkelijk een spoorlijn kan worden aangelegd. De provincie Noord-Brabant vroeg ons in 2010 het bestuurlijk draagvlak voor het niet onmogelijk maken van een dergelijke spoorlijn te inventariseren en af te wegen. In een proces met gedeputeerden van 3 provincies, wethouders van 14 gemeenten en bestuurders van 2 waterschappen, zijn we nagegaan wat de bestuurlijke kansen en belemmeringen zijn. In ons eindrapport beschrijven we het bestuurlijk draagvlak voor deelname aan een studie naar het niet onmogelijk maken van een Spoorlijn A27 en voor de oprichting van een regionaal overlegorgaan Spoorlijn A27. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.