Gebiedsgewijze aanpak mobiliteit op Walcheren

TRIDÉE ontwikkelt samen met de wegbeheerders een visie op het wegennet.

De zes wegbeheerders op Walcheren - de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg, het Waterschap, de Provincie en Rijkswaterstaat - willen samen een visie ontwikkelen op het wegennet op Walcheren. De visie moet uitgaan van een wegenstructuur waarmee de dorpen op Walcheren en de Walcherse kust op een vlotte en veilige manier bereikbaar zijn. Daarvoor is het zaak het verkeer te bundelen op een beperkt aantal Gewestelijke Ontsluitingswegen (GOW’s), zodat het op alle andere erftoegangswegen (de ETW’s) een stuk rustiger kan worden/blijven. Gekozen is voor enkele inprikkers (invalswegen), geen rondweg langs de kust. Deze keuzes moeten bijdragen aan doelen op andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke waarden en milieudoelen. Ook is het de bedoeling dat kansen die duurzame vormen van mobiliteit en ‘smart mobility’ bieden, optimaal worden benut om het wegennet te ontlasten of beter te laten functioneren. TRIDÉE heeft leiding gegeven aan de samenwerking tussen de zes wegbeheerders en ook inhoudelijk het voortouw genomen. Het resultaat is een breed gedragen visie en consensus over een plan van aanpak, waarmee de wegbeheerders nu concreet aan de slag kunnen gaan.

Thema's:

mobiliteitsmanagement samenwerking op alle niveaus verkeer en leefomgeving


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.