Fix the Mix op landelijke wegen

Na het grote succes van Fix the mix binnen de bebouwde kom wil Fietsberaad Vlaanderen ook onderzoeken wat de voorwaarden zijn voor veilig en aantrekkelijk gemengd verkeer buiten de bebouwde kom, op landelijke wegen.

Fietsberaad Vlaanderen wil met een brede coalitie komen tot een overkoepelende visie met wervend karakter rond gemengd verkeer op landelijke wegen, zoals bij Fix the Mix in 2018. TRIDEE helpt hier met veel plezier aan mee.

Steunend op literatuuronderzoek en een overlegproces, moet de visie vorm krijgen in een praktisch toepasbaar afwegingskader dat toelaat keuzes te maken uit concrete maatregelen. Goede Vlaamse voorbeelden maken het concreet en inspireren.

Belangrijk is goede uitwisseling met het LEADER-project rond ‘Gedeelde landbouwwegen’. TRIDÉE begeleidt op dit moment dit project, en werkt aan een toolbox in de vorm van een afwegingskader en maatregelen.

Onze betrokkenheid bij Fix the Mix 2018 én het LEADER-project ‘gedeelde landbouwwegen’ staat garant voor inzicht in de kwestie én samenhang van de visie en eindproducten.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Verkeersveiligheid Fietsinfrastructuur Landbouwverkeer Vlaanderen

Landbouwweg bocht

Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.