Vlotter en veiliger in en rond Goes

TRIDÉE helpt wegbeheerders om knopen door te hakken om verkeersproblemen aan te pakken.

De gemeente Goes, de provincie Zeeland en het waterschap Zeeuwse Eilanden zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over de verkeersproblematiek ten westen van Goes, maar het maken van keuzes blijkt moeilijk. Daarom is TRIDÉE gevraagd om het proces vlot te trekken en in goed overleg concrete stappen te zetten.

Belangrijkste doelen zijn: verbetering van de verkeersafwikkeling tussen Goes en Kats (op de N256), veilige kruispunten bij ’s-Heer Hendrikskinderen (op de N664) en een goede ontsluiting van een nieuw bedrijventerrein Poel V.


Verkeersveiligheid Nederland

goes gga

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.