Beter stappen en fietsen in Hoeilaart

De gemeente Hoeilaart wil wandelen en fietsen op haar grondgebied veiliger en aantrekkelijker maken.

Het gaat om de uitvoering van de opties van het gemeentelijk mobiliteitsplan 2012, met een keuze aan routes en ingrepen. TRIDÉE kreeg de taak om de routes voor fietsers en voetgangers van en naar het centrum en rond de scholen te definiëren, deze te onderzoeken op probleemgebieden en concrete verbeteringsmaatregelen uit te werken.

De vaststelling van de netwerken is zowel gebaseerd op een gedetailleerde analyse van de verkeersknooppunten als op de ervaring van de burgers. Bij dit soort onderzoek is een participatieve aanpak noodzakelijk om zo goed mogelijk in te spelen op de gevoelens en behoeften van de eindgebruikers.
Hoewel de netwerken de kern van de aanpak vormden, verrijkten ook de "Fix the Mix"-principes het project.
Het project omvatte ook een meer uitgewerkte reflectie in een globaal visiedocument voor de hoofdas, de Charlierlaan.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 IMG 1802

Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.