Fiches rond proefopstellingen

Van voorbereidende stappen tot evaluatie

TRIDÉE werkte voor de Provincie Antwerpen 15 fiches uit die gemeenten helpen bij proefopstellingen. Proefopstellingen zijn een praktische manier om een maatregel uit te testen en om draagvlak te verkrijgen, maar ze hebben ook hun beperkingen en aandachtspunten. Bovendien moet ervoor worden gewaakt dat proefprojecten niet te pas en te onpas worden toegepast. Wij merken dat gemeenten vragende partij zijn voor handvaten. Voor deze opdracht zetten wij graag onze kennis in rond het opstellen van randvoorwaarden en evaluatiekaders voor proefopstellingen.

Elke fiche biedt de wegbeheerder een duidelijk kader bieden om te beoordelen of een proefopstelling zinvol is, wat de beperkingen en aandachtspunten zijn, en tips en trucs bij ontwikkeling en evaluatie van de proefopstelling.

Het resultaat kun je vinden op de website van de Provincie Antwerpen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid Vlaanderen

fiches proefopstellingen

Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.