Agenda Ruimte voor Lopen in Eindhoven

Nadat we in 2016 voor Eindhoven een Agenda Fiets opstelden, pakten we nu een Agenda Ruimte voor Lopen aan.

Eindhoven zette al in 2013 een sterk voetgangersbeleid op, dat werd geactualiseerd in het plan Eindhoven op weg 2022. In het nieuwe Coalitieakkoord 2022-2026 werd de ambitie om de voetganger (samen met de fietser) op 1 te zetten, herbevestigd. Er ontbrak echter een concreet uitvoerings- en actieprogramma, op de langere termijn, maar vooral ook met heldere acties op de korte termijn, zodat het vliegwiel op gang kon komen.

Cruciaal daarin was een breed draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie en ook daarbuiten. Het voetgangersbeleid is immers veel meer dan ‘zich verplaatsen’ en veel beleidsdomeinen en actoren hebben daar een heel concrete rol in. Wij zorgen voor een integrale aanpak. Binnen de gemeentelijke organisatie gaat het om deelname vanuit de sectoren mobiliteit, openbare ruimte, wonen, stedenbouw, stadseconomie, gezondheid, sport en bewegen, groen, klimaat en welzijn. Daarbuiten om vertegenwoordigers van uiteenlopende lokale organisaties. Met al deze partijen kwamen we tot een breed commitment voor concrete acties voor meer en beter lopen in Eindhoven.

Als eerste stap zetten we een digitale bevraging op bij de Eindhovenaren: is het nu al goed lopen in Eindhoven? Wat gaat goed, wat kan beter? Bekijk de uitkomst hier.

Daarna gingen we aan de slag met 5 brede focusgroepen, rond netwerk, routekwaliteit, stimulering, doe-acties en bestuurlijke verankering. Die leverden vruchtbare materie op voor de agenda die tegen de zomer 2023 werd afgerond. Die bevatte concrete acties rond

  • uitnodigen tot lopen - de voetgangersvriendelijke stad, netwerken en loopkwaliteit
  • verleiden tot lopen - informeren en stimuleren
  • lopen verankeren - bestuurlijke organisatie

Deze agenda vormde de insteek om lopen een sterke plek te geven in het nieuwe "masterplan mobiliteit" voor Eindhoven.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Voetgangersbeleid Beleidsplannen Nederland

Eindhoven voetgangersnetwerk

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu


Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.euGerelateerde Projecten

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Voorbeelden en richtlijnen voor het ontwerp van gebouwen in Luxemburg
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper
Lees meer

Voetgangersboulevards

TRIDEE helpt mee de ambities van het Brussels Gewest bepalen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.