Agenda Ruimte voor Lopen in Eindhoven

Nadat we in 2016 voor Eindhoven een Agenda Fiets opstelden, gaan we er nu aan de slag met een Agenda Ruimte voor Lopen.

Eindhoven zette al in 2013 een sterk voetgangersbeleid op, dat werd geactualiseerd in het plan Eindhoven op weg 2022. In het nieuwe Coalitieakkoord 2022-2026 wordt de ambitie om de voetganger (samen met de fietser) op 1 te zetten, herbevestigd. Er ontbreekt echter een concreet uitvoerings- en actieprogramma, op de langere termijn, maar vooral ook met heldere acties op de korte termijn, zodat het vliegwiel op gang komt. Cruciaal daarin is een breed draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie en ook daarbuiten. Het voetgangersbeleid is immers veel meer dan ‘zich verplaatsen’ en veel beleidsdomeinen en actoren hebben daar een heel concrete rol in. In onze opzet voorzien we in een integrale aanpak. Binnen de gemeentelijke organisatie gaat het om deelname vanuit de sectoren mobiliteit, openbare ruimte, wonen, stedenbouw, stadseconomie, gezondheid, sport en bewegen, groen, klimaat en welzijn. Daarbuiten om vertegenwoordigers van uiteenlopende lokale organisaties. Zo willen we komen tot een breed commitment voor concrete acties die bijdragen aan een betere voorzieningen voor voetgangers en een toename van het gebruik daarvan.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Voetgangersbeleid Beleidsplannen Nederland

Eindhoven voetgangersnetwerk

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Voorbeelden en richtlijnen voor het ontwerp van gebouwen in Luxemburg
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper
Lees meer

Voetgangersboulevards

TRIDEE helpt mee de ambities van het Brussels Gewest bepalen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.