Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) heeft in 2011 de website Dashboard duurzame en slimme mobiliteit opgezet. Doel is het leveren van trends en ontwikkelingen die betrekking hebben op duurzame mobiliteit. Ligtermoet & Partners heeft in opdracht van het KpVV het Dashboard Voetgangers uitgewerkt.

Een voetgangersvriendelijke stad levert directe en indirecte baten op voor de burger, de stad en de samenleving, op economisch, sociaal en milieuvlak. Pas het jongste decennium groeit internationaal het bewustzijn dat lopen een volwaardige stedelijke dagelijkse verplaatsingswijze is en ook meer dan dat: een manier om de stad te beleven. In Nederland is nog weinig bekend over beleid gericht op voetgangers. Een krachtig voetgangersbeleid in combinatie met fiets- en OV-beleid is essentieel voor een duurzame stadsontwikkeling. In het Dashboard voetgangers is uitgewerkt wat voetgangersbeleid inhoudt en op welke manier gewerkt kan worden aan een voetgangersvriendelijke stad.Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Voetgangersbeleid Nederland

dash

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Voorbeelden en richtlijnen voor het ontwerp van gebouwen in Luxemburg
Lees meer

Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper
Lees meer

Voetgangersboulevards

TRIDEE helpt mee de ambities van het Brussels Gewest bepalen
Lees meer

Workshop Micromobiliteit

Marjolein de Jong van TRIDÉE, Sonia Lavadinho en Mario Alves organiseerden een drukbezochte workshop...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.