Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid

De gemeente Utrecht wilde haar voetgangersbeleid concretiseren in een ‘Actieplan Voetgangers’ in het kader van het programma Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Wij hielpen mee; niet door het schrijven van het Actieplan over te nemen, maar in een adviserende en ondersteunende rol. Daarmee werd en bleef het eindproduct gedragen binnen de gemeente, maar werd het verbeterd en aangevuld met onze kennis. Ook konden wij als ‘buitenstaander’ makkelijker en effectiever achterhalen wat de wensen waren van de verschillende stakeholders. We zetten hierbij vooral in om het beleid duurzaam gedragen te laten zijn door de stakeholders. Er werden zogenaamde stadsgesprekken georganiseerd met inwoners. Wij spraken daarbuiten ook met projectleiders van herinrichtingen in gezamenlijk geselecteerde gebieden om hen handvaten te geven om concrete verbeteringen voor voetgangers in hun project mee te nemen.

De inhoudelijke duurzaamheid kwam hier naar voren in de uitgangspunten voor een positief voetgangersklimaat: Het creëren van meer ruimte voor de voetganger en het verbeteren van het routenetwerk. Daartoe koos de gemeente voor een pragmatische aanpak: aanwijzen van gebieden die de komende periode aan onderhoud onderhevig zijn en bij de (her)inrichting daarvan oog hebben voor voetgangers.

Het uiteindelijke resultaat was een duurzame verankering van het voetgangersbeleid in het totale beleid rond verkeer en openbare ruimte (2015). Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar is op meerdere deelthema’s uitgewerkt. Het combineren van al deze thema’s onder de gezamenlijke paraplu is wat ons betreft een effectieve manier van beleid maken.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Voetgangersbeleid Nederland

Actieplan voetgangers V6

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Voorbeelden en richtlijnen voor het ontwerp van gebouwen in Luxemburg
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper
Lees meer

Voetgangersboulevards

TRIDEE helpt mee de ambities van het Brussels Gewest bepalen
Lees meer

Workshop Micromobiliteit

Marjolein de Jong van TRIDÉE, Sonia Lavadinho en Mario Alves organiseerden een drukbezochte workshop...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.