Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wilde in 2010 voor het eerst een integraal voetgangersplan uitwerken en gaf ons de opdracht. De veelzijdige aanpak omvatte drie luiken, die hun neerslag vinden in de drie delen van het uiteindelijke plan:

1) STEDEN HERONTDEKKEN HET STAPPEN. Literatuuronderzoek en benchmarking, met terreinbezoek aan 5 inspiratiesteden en een organisatie van een expertseminarie in Brussel.

2) STAPPEN IN BRUSSEL VANDAAG. Vijf participative stadswandelingen gaven inzicht in de kwaliteit van de voetgangersomgeving, in vijf diverse buurten. Dit werd aangevuld met een SWOT-analyse van het voetgangersbeleid vandaag, steunend op een analyse van bestaande gegevens, reglementair kader en beleid.

3) ACTIEPLAN: BRUSSEL VOETGANGERSSTAD. Brussel wil een voorbeeldige voetgangersstad worden vanuit de visie: "de voetganger verwennen". Een twintigtal actielijnen zijn uitgewerkt naar 2014, 2020 en 2040 toe, gegroepeerd in vier invalshoeken: sleutels in ruimtelijke ordening en verkeersvisie, hefbomen voor de omgemvingskwaliteit, institutionele verankering en promotie rond het imago van stappen.

In 2014 werkten we de aanpak uit in een toegankelijk geschreven en vormgegeven cahier. Deze publicatie reikt een visie aan en praktische richtlijnen om de stad voetgangersvriendelijk te maken op twee schaalniveaus. Eerst is er het niveau van de wijk, van netwerken en routes, van fijnmazige doorsteekbaarheid en vlotte intermodaliteit. Dan is er het niveau van straten en pleinen, van voetgangersvriendelijk ontwerp, met ruimte en comfort, met sterke voetgangerspolen en universeel toegankelijk. En door beide heen lopen de eisen van beheerst en veilig verkeer. Deze rijkelijke geïllustreerde publicatie wil een uniek handboek en inspiratiebron zijn voor stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperts, ontwerpers en stakeholders.

Website Mobiel Brussel: news


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Voetgangersbeleid Brussel

Go10 vademecum

Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Voorbeelden en richtlijnen voor het ontwerp van gebouwen in Luxemburg
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Voetgangersboulevards

TRIDEE helpt mee de ambities van het Brussels Gewest bepalen
Lees meer

Workshop Micromobiliteit

Marjolein de Jong van TRIDÉE, Sonia Lavadinho en Mario Alves organiseerden een drukbezochte workshop...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.