De Sloeweg in Vlissingen vlotter krijgen

Welke structurele oplossing voor de doorstromingsproblemen op de Sloeweg in Vlissingen? TRIDÉE voert hiervoor een verkenning uit.

De Sloeweg is de hoofdontsluitingsweg voor de stad Vlissingen en het zuidwestelijke deel van het eiland Walcheren. De huidige doorstromingsproblemen op de Sloeweg worden grotendeels veroorzaakt door het grote verkeersaanbod in combinatie met de openingen van de brug over het Kanaal door Walcheren en de sluiting van spoorbomen voor passerende treinen op de treinverbinding Vlissingen-Middelburg. Dan ontstaan lange wachtrijen. Dagelijks in de ochtend- en avondspits. En in extreme mate op zomerse stranddagen, wanneer veel mensen, ook van buiten de provincie Zeeland, een dagje naar het strand willen. Hoe lossen we dit op? Met een nieuwe hoge brug? Of met een tunnel? Of een aquaduct? Of kan het met andere creatieve maatregelen? Wij fungeren als procesleider voor deze verkenning, met verkeerstechnische ondersteuning van bureau Goudappel.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Verkeersveiligheid Nederland

Sloeweg doorstroming optimaliseren proces

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.