Een aquaduct voor Vlissingen

De aanleg van een nieuw aquaduct is de beste oplossing voor de files op de N288 in Vlissingen. Dat is het advies van TRIDÉE.

De Sloeweg (N288) is de hoofdontsluitingsweg voor de stad Vlissingen en het zuidwestelijke deel van het eiland Walcheren. Het verkeer staat regelmatig vast door het grote verkeersaanbod in combinatie met de openingen van de brug over het Kanaal door Walcheren en de sluiting van spoorbomen voor passerende treinen op de treinverbinding Vlissingen-Middelburg. Dan ontstaan lange wachtrijen. Dagelijks in de ochtend- en avondspits. En in extreme mate op zomerse stranddagen, wanneer veel mensen, ook van buiten de provincie Zeeland, een dagje naar het strand willen.

Wij voerden een verkenning uit voor Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeenten Vlissingen en Veere en het waterschap. Samen bedachten we oplossingen. Bureau Goudappel werkte die uit en rekende ze door. Royal HaskoningDHV maakte alvast een ontwerp voor de beste oplossing: een aquaduct onderdoor het kanaal in combinatie met een tunnel onderdoor het spoor. Wij schreven het eindrapport.

Lees ook dit artikel.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid Nederland

Sloebrug variant aquaduct zuid ri west

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.