Betere fietskwaliteit voor de Neerveldstraat in opwijk

In Opwijk sluit een overweg. Daarom wil de gemeente fietsers een kwalitatief alternatief bieden. TRIDÉE onderzocht maatregelen om de gewenste route beter fietsbaar te maken.

De voorkeursroute gaat door een landelijk woongebied en wordt ook gebruikt door sluipverkeer. Op sommige momenten van de dag wordt er snel gereden. Fietspaden zijn niet mogelijk, dus wordt ingezet op gemengd verkeer. De fietskwaliteit verbeteren is daardoor in eerste instantie een oefening op netwerkniveau: de verkeersdruk verminderen door een lagere snelheid en minder (sluip)verkeer. Hiervoor zijn ook een paar circulatiemaatregelen nodig. Daarnaast is ook de herkenbaarheid van de route belangrijk. Markeringen op het wegdek zullen daarom de route goed leesbaar maken. Ten slotte wordt ook de inrichting verbeterd. Het wegdek is algemeen van voldoende kwaliteit, dus de aandacht gaat vooral naar de kruispunten. Er zijn voorstellen gedaan om op specifieke kruispunten te zorgen voor een betere conflictpresentatie en leesbaarheid. In sommige gevallen is extra snelheidsremming gewenst.
De voorstellen zijn voorgesteld aan omwonenden, en reacties zijn meegenomen in het uiteindelijke advies. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.