Betere fietsroutes in Elsene

TRIDÉE toetste gemeentelijke fietsroutes in Elsene op hun fietsbaarheid en leverde concrete verbetervoorstellen.

De gemeente Elsene heeft hoge ambities op het gebied van fietsbeleid. In de algemene beleidsverklaring staat uitdrukkelijk dat de infrastructuur en het fietsroutenetwerk moeten worden verbeterd door het aantal duidelijk zichtbare, leesbare en doorgaande fietsroutes, met een hoog niveau van veiligheid en comfort, uit te breiden. De gemeente had eerder in haar fietsplan een aantal lokale fietsroutes aangeduid, andere moesten nog worden gevalideerd. Deze doelstellingen ten gunste van de fiets liggen in de lijn van de logica van het plan Good Move namelijk het tot rust brengen verkeersluw maken van wijken en het herverdelen van de openbare ruimte ten gunste van voetgangersruimten en andere vervoerswijzen als alternatief voor de personenauto de meer duurzame modi (stappers, trappers en openbaar vervoer).
TRIDÉE begeleidde de gemeente bij het valideren van een aantal nieuwe potentiële gemeentelijke fietsroutes en gaf advies over concrete maatregelen om de fietsbaarheid te verbeteren op deze routes. De focus bij dit laatste lag op snel realiseerbare maatregelen.
De opdracht werd in 3 grote stappen uitgevoerd:
• Terreinverkenning en analyse van bestaande gegevens (snelheid, ongevallencijfers, attractiepolen)
• Netwerkanalyse: Identificeren of valideren van nieuwe gemeentelijke fietsroutes
• Analyse van de huidige fietsbaarheid van de geselecteerde routes en uitwerking van concrete voorstellen om veiligheid en comfort te verbeteren.
De opdracht werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de gebruikers, de administratie en het college, de politiezone en de stad Brussel, Brussel Mobiliteit en vertegenwoordigers van de minister bevoegd voor mobiliteit, verkeersveiligheid en openbare werken.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.