Fietscorridors in en rond Luik

Ontwerpconcepten voor fietscorridors

Het Waalse Gewest en de actoren betrokken bij het Stedelijk Mobiliteitsplan voor de Luikse agglomeratie (PUM de Liège) willen dit mobiliteitsplan uitvoeren. Een van de doelstellingen van het plan is om het gebruik van de fiets te stimuleren en de modal share van de fiets te vergroten. Om dit doel te bereiken zijn goede fietsroutes nodig om mensen te stimuleren zich met de fiets te verplaatsen. Niet alleen in het centrum van Luik, maar ook in de wijde regio rond de stad. TRIDÉE hielp om een belangrijke stap te zetten naar de uitvoering van fietscorridors.

Ons uitgangspunt was het ontwikkelen van algemene principes (kwaliteit van de routes, ontwerpprincipes) die de basis vormen voor alle corridors, en die in het referentiedocument Sécurothèque zijn verwerkt. Daarna werkten we voor acht corridors een opdeling uit in 'tronçons'. Per tronçon voerden we een kwaliteitsscreening uit en werkten we oplossingsrichingen uit, doorgesproken in een reeks lokale workshops met gemeenten. Het eindresultaat waren fiches per routedeel met concrete oplossingsconcepten, met inbegrip van een prioritering. Dit is dan de basis voor verdere concrete uitvoeringsprojecten.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsinfrastructuur Wallonië

fietscorridors Luik

Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.