Op zoek naar een nieuwe concessiehouder OV

De provincie Zuid-Holland vraagt aan TRIDÉE om het aanbestedingsproces te begeleiden.

De provincie Zuid-Holland is bezig om de OV-concessie Zuid-Holland Noord opnieuw aan te besteden. Hiervoor stelt zij eerst een Beleidskader en later een Programma van Eisen op.

Het Beleidskader kwam tot stand in een proces waarin veel verschillende stakeholders geraadpleegd werden en input geleverd werd vanuit de provinciale organisatie. Daarna stelden de Provinciale Staten van Zuid-Holland het beleidskader vast.

Daarna werd een Programma van Eisen opgesteld in een proces waarin verschillende stakeholders werden geraadpleegd. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stelden het Programma van Eisen vast. Na publicatie kunnen vervoerders hun biedingen schrijven. Deze biedingen worden beoordeeld en vervolgens zal de concessie medio 2023 gegund worden.

Willemjan van de Wetering, expert bij TRIDÉE, is door de provincie Zuid-Holland gevraagd het hele proces te begeleiden en te ondersteunen.


Thema's:

OV-beleid Nederland

OV zuid Holland

Contactpersonen:

Willemjan van de Wetering
M: willemjan@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid
Lees meer

Statenleden over OV-beleid informeren

Brochure na de verkiezingen van 2015: OV-kwesties op een rij
Lees meer

Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie
Lees meer

Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder
Lees meer

Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?
Lees meer

Secretariaat ROCOV's

Wij faciliteren diverse reizigersoverleggen in openbaar vervoer
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.