Evaluatie ROCOV Utrecht

TRIDÉE heeft tijdens de zomermaanden reizigersorganisatie ROCOV Utrecht geëvalueerd.

De vraag van dit ROCOV was: “Waar staan we en waar willen we naar toe?” De evaluatie die we hebben uitgevoerd is een oriëntatie, geen allesomvattende en uitvoerige evaluatie. De focus lag daarbij op de organisatie, de relaties en de effectiviteit, zowel intern als extern.

We hebben gesprekken gevoerd met de vaste lid-organisaties van het ROCOV (Rover, Solgu, COSBO, Oogvereniging, Vidius), de voorzitter, de concessiehouders Syntus en U-OV, en de concessieverlener Provincie Utrecht; iedere organisatie apart. Alle deelnemers hebben vooraf via een vragenlijst input gegeven voor het gesprek. De uitkomsten van de gesprekken hebben we in een rapport – voor intern gebruik – opgeschreven, waarin we een aantal aanbevelingen per onderwerp of deelonderwerp hebben gedaan. Het ROCOV Utrecht gaat de komende maanden met deze aanbevelingen aan de slag.


OV-beleid Nederland

ROCOV Utrecht 1

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid
Lees meer

Statenleden over OV-beleid informeren

Brochure na de verkiezingen van 2015: OV-kwesties op een rij
Lees meer

Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie
Lees meer

Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder
Lees meer

Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?
Lees meer

Secretariaat ROCOV's

Wij faciliteren diverse reizigersoverleggen in openbaar vervoer
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.