Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie

In het kader van de evaluatie van de Wet personenvervoer 2000 heeft het ministerie van V&W ons gevraagd een evaluatie uit te voeren naar de consumenteninvloed in het regionaal vervoer. Wij hebben in 2006 onderzoek verricht naar de vier componenten waarmee regionale invloed in de praktijk in Nederland vorm en inhoud krijgt:

-regionale consumentenplatforms (ROCOV's),

- concessievoorschriften,

- klachtenregelingen en

- klantenpanels.

We hebben bekeken wat er inmiddels is geregeld en hoe dat in de praktijk functioneert. Naast het inventariseren en bestuderen van documenten zijn ook gesprekken gevoerd met o.a. de voorzitters van 12 ROCOV's en de daarbij betrokken ambtenaren van concessieverleners en accountmanagers van vervoerbedrijven. Duidelijk is geworden dat er flinke verschillen bestaan in de kwaliteit van platforms en dat die verschillen grotendeels worden verklaard door de opstelling van concessieverleners: naarmate concessieverleners zelf meer belang hechten aan goede platforms, ontstaan er ook betere platforms, waardoor men ook meer belang hecht aan de adviezen van de platforms. De meeste invloed hebben de platforms die proactief werken en die regelmatig (gevraagd of ongevraagd) adviezen uitbrengen die betrekking hebben op de beleidsplannen van de concessieverleners. Van cruciaal belang voor goede adviezen aan concessiehouders is dat het platform beschikt over goede actuele informatie over de kwaliteit van het regionaal OV.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

OV-beleid Nederland

P Z H Krimp 7555

Contactpersonen:

Willemjan van de Wetering
M: willemjan@tridee.eu


Koos Louwerse
M: koos@tridee.euGerelateerde Projecten

Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid
Lees meer

Statenleden over OV-beleid informeren

Brochure na de verkiezingen van 2015: OV-kwesties op een rij
Lees meer

Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder
Lees meer

Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?
Lees meer

Secretariaat ROCOV's

Wij faciliteren diverse reizigersoverleggen in openbaar vervoer
Lees meer

Meer consumenteninvloed in Zuid-Hollands OV

Meer relatie en uitwisseling tussen provincie en regionale reizigersoverleggen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.