Procesleiding landbouwverkeer Alblasserwaard

Consensus zoeken over oplossingen voor landbouwvoertuigen

In Alblasserwaard/Vijfheerenlanden maken landbouwvoertuigen deel uit van het dagelijks beeld op de weg. Er zijn tegengestelde belangen; CUMELA - de brancheorganisatie van loonwerkers - wil liefst dat landbouwverkeer wordt toegelaten op alle 80 km wegen. De Provincie wil het landbouwverkeer juist op meer provinciale wegen weren. Als het landbouwverkeer gebruik maakt van parallel gelegen 60 km wegen, wil het Waterschap dat dit niet in alle gevallen wordt gemengd met fietsers. En de gemeenten willen liefst geen doorgaand landbouwverkeer in hun kernen.

In januari 2012 is opdracht verleend aan ons om de belangrijkste infrastructurele knelpunten te inventariseren, te analyseren en beleidsvoorstellen te formuleren voor het oplossen ervan. Voor het inventariseren van de knelpunten hebben wij een viertal sessies georganiseerd met de belanghebbenden, waarbij het gebied was opgedeeld in twee delen. Alle 56 genoemde knelpunten, plus de vestigingslocaties van de grootste loonbedrijven en belangrijkste bestemmingen, zijn ingetekend op een kaart van het gebied. Vervolgens hebben we de knelpunten geanalyseerd en besproken met de belanghebbenden.

Geconcludeerd kan worden dat een scherper onderscheid gemaakt moet worden tussen het lokale landbouwverkeer en het interlokale/doorgaande loonwerkverkeer. Verder dat bij voorkeur iedere gemeente samen met het waterschap en de in zijn gebied gevestigde loonwerkbedrijven duidelijke afspraken maakt over de wensroutes/wegen voor het loonwerkverkeer in zijn gemeente. Op zijn beurt dient de wegbeheerder die wegen daarop dan ook in te richten. Met enige verbeteringen van de weginrichting wordt waarschijnlijk tegemoet gekomen aan een groot deel van de door de landbouw- en loonwerksector genoemde knelpunten. In ieder geval zou voor alle gemeenten een belangrijk uitgangspunt van het vestigingsbeleid moeten zijn om loonwerkbedrijven zoveel mogelijk in het buitengebied en direct aan hoofdassen te vestigen en dit ook vast te leggen in structuurvisies.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Landbouwverkeer Nederland

alblasserwaard landbouw

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Hoofdroutes voor landbouwverkeer in Zeeland

Een nieuwe kijk: ook landbouwverkeer bundelen en daar faciliteren
Lees meer

Landbouwverkeer door of langs Oudenbosch?

Een nieuwe rondweg, met of zonder toelating van landbouwvoertuigen
Lees meer

Landbouwverkeer en vrachtverkeer op plattelandswegen

Te langzaam voor de N-weg, te zwaar voor de lokale weg
Lees meer

Veiliger landbouwverkeer Hoeksche Waard

We hebben onderzoek gedaan naar routes, knelpunten en maatregelen voor landbouwverkeer in de Hoeksche...
Lees meer

Veilig en prettig samen op de landbouwweg

In een LEADERproject testten gemeente Retie en buurgemeenten proefoplossingen uit voor samengebruik...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.