Nieuw GVVP Tholen

De gemeente Tholen is toe aan een nieuw GVVP met als basis de drievoudig duurzame aanpak van TRIDÉE.

Het College van de gemeente Tholen wil een nieuw GVVP dat op drie manieren duurzaam is:
• Groen: Tholen wil het voetgangers en fietsers naar de zin maken en automobiliteit vergroenen door elektrisch rijden te stimuleren en faciliteren.
• Gedragen: Tholen hecht veel belang aan de participatiesamenleving; het GVVP moet kunnen steunen op een breed maatschappelijk draagvlak.
• Doelgericht: het GVPP moet helpen de bredere doelen van de Thoolse toekomstvisies op bijvoorbeeld Economie, Ruimte, Duurzaamheid, Landschap en Recreatie en Toerisme, te realiseren.

Een mooie ambitie en een uitdagende opdracht, die perfect aansluit op onze TRIDÉE-aanpak van duurzame mobiliteit!


Thema's:

beleidsplannen


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.