Fietsparkeren bij de Rode Loper in Amsterdam

Het centrumgebied opnieuw inrichten. Waar laat je de fietsen?

De gemeente Amsterdam werkte aan de herinrichting van de looproute Prins Hendrikkade - Rokin - Damrak - Vijzelstraat/Vijzelgracht - Ferdinand Bolstraat. Deze route werd ingericht als Rode Loper voor centrumbezoekers. De verblijfskwaliteit moest er daarom prioriteit krijgen. De vraag is: Waar kunnen de bezoekers, bewoners en werknemers die per fiets arriveren dan hun fiets parkeren? Wij gingen op zoek naar passende en effectieve oplossingen, goed ingepast in de verblijfsruimte, maar ook recht doend aan de wens fietsen te faciliteren en stimuleren.

We verzamelden ‘alle’ beleidsdocumenten van de afgelopen jaren die uitspraken deden over het fietsparkeren en over het Rode Loper-gebied. Dat bleken er veel en ze bleken soms moeilijk met elkaar te verenigen. Dat was al een eerste inzicht.

Vervolgens verdeelden we het totale gebied onder in 8 deelgebieden. Per gebied zoomden we in op het aantal en soort geparkeerde fietsen (gebaseerd op parkeerduur). We beschreven vervolgens de mogelijkheden in de ‘hoeken van het speelveld’: Maximaal fietsen van straat halen, maximaal fietsparkeren faciliteren, maximaal besparen op de kosten. Omdat we ook handhavingskosten meenamen in de inschatting, bereikten we voor het eerst een duidelijke consensus dat er in elk geval voldaan moet worden aan de kwantitatieve vraag naar fietsparkeerplekken.

We organiseerden hiertoe verschillende workshops waarin de scenario’s op tafel lagen en alle betrokken aanwezig waren. Omdat de hoeken van het speelveld duidelijk waren, kon men feitelijk alleen maar naar elkaar toe bewegen. Dit werkte goed om tot gedragen beslissingen te komen. We werkten de gekozen deeloplossingen uit met tekeningen en kaarten en presenteerden het resultaat met trots aan de gemeenteraad.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsparkeren & ketenmobiliteit Nederland

rodeloper

Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Fietsparkeerplan Antwerpen

Passend fietsparkeeraanbod in alle segmenten
Lees meer

Evaluatie Brusselse Fietspunten

Tevredenheidsenquête onder de klanten van de vier CyCLO-fietspunten
Lees meer

Fietsparkeren op bestemmingslocaties

Hoe richt je een plein zó in dat iedereen er goed gebruik van kan maken?
Lees meer

Fietsparkeren station Amersfoort

Herinrichting stationsplein: welke stalling het meest uitbreiden?
Lees meer

Fietsparkeren bij treinstations Zuid-Holland

Effectieve vormgeving van het samenwerkingsproces tussen provincie en gemeenten
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.