Uitbreiding fietsnetwerk (Hoeksche Waard)

TRIDÉE helpt de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard bij de uitbreiding van hun fietsnetwerk.

Het Samenwerkingsorgaan van de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard (SOHW) en de provincie Zuid-Holland willen - in samenwerking met het Waterschap Hollandsche Delta (WSHD) en Rijkswaterstaat (RWS) - het bestaande fietsnetwerk verder uitwerken en uitbreiden met ontbrekende schakels en gewenste aanvullende voorzieningen voor fietsers. Het doel is het gebruik van de fiets in al zijn vormen een stuk aantrekkelijker te maken in en rond de Hoeksche Waard. TRIDÉE gaat deze analyse uitvoeren.

In het fietsnetwerk maken we een onderscheid in utilitaire en recreatieve/sportieve routes, dan wel combinaties daarvan. We brengen de bestaande knelpunten op beide netwerken in kaart en reiken mogelijke oplossingen aan. Dit resulteert in een uitvoeringsagenda met een hanteerbare prioritering met het oog op realisatie van de gewenste verbeteringen. Vanaf de start betrekken we belangenorganisaties en individuele burgers/fietsers bij het onderzoek. Zo willen we een breed draagvlak voor de beoogde maatregelen creëren.


Thema's:

fietsinfrastructuur verkeer & ruimte


Contactpersonen:

Benjamin Schaipp
M: benjamin@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.