Landbouwverkeer door of langs Oudenbosch?

Een nieuwe rondweg, met of zonder toelating van landbouwvoertuigen

De gemeente Halderberge en de provincie Noord-Brabant worstelen met de afwikkeling van het landbouwverkeer op het wegennet in en rond Oudenbosch. In samenspraak met de andere partners (CUMELA, ZLTO, VVN e.a.) is in 2013 besloten een project te starten om tot een keuze te komen. Wij zijn gevraagd om de problematiek in kaart te brengen en een advies uit te brengen. we hebben een projectgroep geformeerd waarin alle belanghebbenden waren vertegenwoordigd; Gemeente, Provincie, CUMELA, ZLTO en VVN. De werkwijze bestond uit drie stappen:
1. inventarisatie van feiten en meningen van de projectgroep en van huidige landbouwroutes en knelpunten van de landbouwsector. Deze zijn ingetekend in een gebiedskaart.
2. bespreking van mogelijke oplossingen aan de hand van kaartmateriaal met de projectgroep
3. opstellen definitief rapport: een eerste concept met een zo geobjectiveerd mogelijke afweging van de verschillende oplossingen is besproken in projectgroep. Na verwerking van het commentaar hierop, is een tweede, definitieve versie gemaakt.
Resultaat: er zijn twee mogelijke oost-west land-bouwroutes: de bestaande route door de kern versus een eventuele nieuwe route via de rondweg. De rondweg is een oplossing voor 25-30% van het landbouwverkeer dat door Oudenbosch rijdt; voor 70-75% is het geen alternatief. De beoogde herinrichting van de wegen biedt een goede oplossing indien daarvoor voldoende middelen beschikbaar komen. Indien het landbouwverkeer over de rondweg wordt geleid moeten er landbouwpasseerstroken worden aangelegd.


Heb je vragen of wil je het rapport lezen?
Contacteer ons en we bezorgen je de gevraagde informatie.

 

Thema's:

landbouwverkeer


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Benjamin Schaipp
M: benjamin@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.